Aberystwyth University
Aberystwyth University
Rydym yn falch iawn o gyflwyno’r gyfres "Gwneud y Gorau o … gyda Phrifysgol Aberystwyth" sy'n canolbwyntio ar unrhyw bwnc penodol sy’n ymwneud â bywyd yn y chweched dosbarth a thu hwnt. Byddwn yn edrych ar yr holl benderfyniadau gwahanol mae angen i chi wneud drwy gydol y cyfnod hwn. at Aberystwyth University

University Event


Live Webinar (Welsh Medium): "Gwneud y Gorau o...Gyfweliadau Prifysgol"

University event offered by Aberystwyth University

Event Summary:

Rydym yn falch iawn o gyflwyno’r gyfres "Gwneud y Gorau o … gyda Phrifysgol Aberystwyth" sy'n canolbwyntio ar unrhyw bwnc penodol sy’n ymwneud â bywyd yn y chweched dosbarth a thu hwnt. Byddwn yn edrych ar yr holl benderfyniadau gwahanol mae angen i chi wneud drwy gydol y cyfnod hwn.

Full Event Details:

Yn y weminar yma, fydd ddim yn para mwy na 30 munud, byddwn yn trafod 6 maes allweddol y bydd angen i chi eu hystyried ynghyd â’r awgrymiadau a’r technegau y gallwch eu defnyddio er mwyn Gwneud y Gorau o … Gyfweliadau Prifysgol.

Rhennir y sesiwn yn 6 rhan byr, fydd yn edrych ar y pynciau canlynol –

-Defnyddio eich Datganiad Personol fel sail i’ch cyfweliad
-Sut i baratoi ar gyfer eich cyfweliad.
-Pa fath o gwestiynau i’w disgwyl
-Iaith y corff
-Oes rhaid i mi ofyn cwestiwn?
-Beth i’w wneud ar ôl y cyfweliad


Bydd Robin Lovatt a Dafydd Morse, rhai o Swyddogion Denu Myfyrwyr Aberystwyth, yn sôn am eu profiadau eu hunain ochr yn ochr â myfyrwyr presennol a byddant yn gofyn cwestiynau i chi eu hystyried ym mhob maes pwnc.

Dyma gyfle gwych i fyfyrwyr Blwyddyn 12 a 13 glywed am sut gellir gwneud y gorau o’u hamser yn y chweched dosbarth, a gwneud y penderfyniadau cywir sy’n ymwneud â’r Brifysgol a thu hwnt.

Suitable For:

Bookings by Teachers for Key Stage 5 (Students aged 16-18)
Individuals (Enquiry not required to be through a school)
Teachers (CPD)
Parents
Families

Duration:

Short SessionSocial Sharing:


 
Career Development Institute
Careers England
 
The Education Resources Awards
 
Best use of Tech in Career Development
Shell LiveWIRE Winner
 
Cookie Policy    X