Aberystwyth University
Aberystwyth University
Rydym yn falch iawn o gyflwyno’r gyfres "Gwneud y Gorau o … gyda Phrifysgol Aberystwyth" sy'n canolbwyntio ar unrhyw bwnc penodol sy’n ymwneud â bywyd yn y chweched dosbarth a thu hwnt. Byddwn yn edrych ar yr holl benderfyniadau gwahanol mae angen i chi wneud drwy gydol y cyfnod hwn. at Aberystwyth University

University Event


Live Webinar (Welsh Medium): "Gwneud y Gorau o...Ddiwrnodau Agored"

University event offered by Aberystwyth University

Event Summary:

Rydym yn falch iawn o gyflwyno’r gyfres "Gwneud y Gorau o … gyda Phrifysgol Aberystwyth" sy'n canolbwyntio ar unrhyw bwnc penodol sy’n ymwneud â bywyd yn y chweched dosbarth a thu hwnt. Byddwn yn edrych ar yr holl benderfyniadau gwahanol mae angen i chi wneud drwy gydol y cyfnod hwn.

Full Event Details:

Bydd y sesiwn hon yn canolbwyntio ar 6 cwestiwn allweddol ynghylch mynychu Diwrnod Agored ac yn dangos sut i wneud y gorau o Ddiwrnodau Agored.

Bydd y sesiwn hon yn cynnwys sesiwn holi ac ateb gyda myfyriwr a raddiodd yn ddiweddar i roi cyd-destun i chi ar yr hyn a gafwyd o fynychu Diwrnod Agored.

Byddwn hefyd yn siarad ag aelod o staff Academaidd i roi gwybod i chi beth fydd adrannau Academaidd yn ei ddangos i chi yn ystod Diwrnod Agored.

-Pam mae Diwrnodau Agored yn bwysig?
-Beth sy’n digwydd yn ystod Diwrnod Agored?
-A allaf fynd i Ddiwrnod Agored Rhithwir yn lle?
-C&A Myfyriwr: Beth wnaethoch chi ddysgu wrth fynychu Diwrnod Agored?
-C&A Staff Academaidd: Beth mae adrannau academaidd yn ei ddangos yn ystod Diwrnodau Agored?
-Sut ydych chi’n archebu lle ar gyfer Diwrnod Agored?


Bydd Robin Lovatt a Dafydd Morse, rhai o Swyddogion Denu Myfyrwyr Aberystwyth, yn sôn am eu profiadau eu hunain ochr yn ochr â myfyrwyr presennol a byddant yn gofyn cwestiynau i chi eu hystyried ym mhob maes pwnc.

Dyma gyfle gwych i fyfyrwyr Blwyddyn 12 a 13 glywed am sut gellir gwneud y gorau o’u hamser yn y chweched dosbarth, a gwneud y penderfyniadau cywir sy’n ymwneud â’r Brifysgol a thu hwnt.

Suitable For:

Bookings by Teachers for Key Stage 5 (Students aged 16-18)
Individuals (Enquiry not required to be through a school)
Teachers (CPD)
Parents
Families

Duration:

Short SessionSocial Sharing:


 
Career Development Institute
Careers England
 
The Education Resources Awards
 
Best use of Tech in Career Development
Shell LiveWIRE Winner
 
Cookie Policy    X