University of Wales Trinity Saint David
University of Wales Trinity Saint David
Taster Days at Swansea College of Art UWTSD are an opportunity to meet with current students, tour our fantastic facilities and take part in a hands-on workshop that will give a taste of the teaching practice within our courses. at University of Wales Trinity Saint David

University Event


SWANSEA COLLEGE OF ART TASTER DAYS

University event offered by University of Wales Trinity Saint David

Event Summary:

Taster Days at Swansea College of Art UWTSD are an opportunity to meet with current students, tour our fantastic facilities and take part in a hands-on workshop that will give a taste of the teaching practice within our courses.

Full Event Details:

Enjoy an art school experience in a contemporary university at Swansea College of Art, part of University of Wales Trinity Saint David (UWTSD).

We respect and celebrate our traditions, which is why we have retained traditional equipment and processes. We are also forward-looking, and our buildings are bristling with new technology.

We pride ourselves on the experience students receive, graduate prospects are at the forefront of what we offer and the amount of contact time students get with staff is also among the highest in the country.

Swansea is a great place to study Art & Design, a seaside city, embracing the creative power of water: big enough to offer you the space you need; small enough to make you feel that you belong.

What’s more, UWTSD are currently ranked 1st in Wales, joint 12th in the UK for Art & Design (The Times & Sunday Times Good University Guide 2021), and 1st in Wales, 3th in the UK for Design & Crafts and 1st in Wales, 5th for Art, 1st in Wales, 8th in the UK for Fashion & Textiles (Guardian League Table 2021).
During the taster day, academic Staff will be available to answer individual questions and attendees are very welcome to bring along examples of their own work to receive informal portfolio guidance.

Please contact Swansea College of Art for details and to arrange a taster session for your students.

_______________________________________________________________________________

Mwynhewch brofiad ysgol gelf mewn prifysgol gyfoes yng Ngholeg Celf Abertawe, sy’n rhan o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Rydyn ni’n parchu ac yn dathlu ein traddodiadau, a dyna pam rydyn ni wedi cadw offer a phrosesau traddodiadol. Rydyn ni hefyd yn flaengar ein meddwl, ac mae ein hadeiladau’n gyforiog o dechnoleg newydd.

Rydyn ni’n ymfalchïo yn y profiad a gaiff myfyrwyr, mae gobeithion graddedigion yn bennaf yn yr hyn a gynigiwn ac mae’r amser cyswllt a gaiff y myfyrwyr gyda’r staff hefyd gyda’r uchaf yn y wlad.

Mae Abertawe yn lle gwych i astudio Celf a Dylunio, dinas glan môr, sy’n cofleidio grym creadigol dwr: yn ddigon mawr i gynnig i chi’r lle y mae arnoch ei angen; yn ddigon bach i wneud i chi deimlo eich bod chi’n perthyn.

Hefyd, ar hyn o bryd ni yw’r 12 sefydliad gorau yn y DU am Gelf a Dylunio (The Times & Sunday Times Good University Guide 2021), y 1af yng Nghymru a’r 8th yn y DU am Ffasiwn a Thecstilau, a’r 1af yng Nghymru a’r 3rd yn y DU am Ddylunio a Chrefft (Tabl Cynghrair y Guardian, 2021)

Mae Diwrnodau Blasu Coleg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant yn gyfle i gwrdd â myfyrwyr presennol, edrych o gwmpas ein cyfleusterau gwych a chymryd rhan mewn profiad ymarferol a fydd yn rhoi blas ichi ar arferion addysgu’r cwrs.

Bydd y staff academaidd ar gael i ateb cwestiynau unigol ac mae croeso i’r sawl sy’n mynychu ddod ag enghreifftiau o’u gwaith eu hunain gyda nhw am gyngor anffurfiol ar eu portffolio.

Cysylltwch â Coleg Celf Abertawe am fanylion

Suitable For:

Bookings by Teachers for Key Stage 4 (Students aged 14-16)
Bookings by Teachers for Key Stage 5 (Students aged 16-18)

Duration:

Short Session

Dates Available:

This event is delivered online

Get in Touch!:Email Enquiry:

Your Name: 
Your Email Address:
Your School Name (Please include postcode): 
You are:
Your Message: 

I consent to the institution delivering this event to contact me following this enquiry. The institution will be sent the data supplied in this form for this purpose. This is in accordance with the UniTasterDays privacy policy.


Social Sharing:


 
Career Development Institute
Careers England
 
The Education Resources Awards
 
Best use of Tech in Career Development
Shell LiveWIRE Winner
 
Cookie Policy    X