University of Wales Trinity Saint David
University of Wales Trinity Saint David
This taster sessions will give attendees the opportunity to gain a real insight into studying one of our Early Years programmes at UWTSD. at University of Wales Trinity Saint David

University Event


EARLY YEARS ONLINE TASTER SESSION

University event offered by University of Wales Trinity Saint David

Event Summary:

This taster sessions will give attendees the opportunity to gain a real insight into studying one of our Early Years programmes at UWTSD.

Full Event Details:

Our Early Years Programmes deliver a comprehensive approach to the needs of children, recognising the enormous potential of children given the right opportunities to thrive and develop.

The online taster session will demonstrate how the degree programmes prepare students to become a reflective practitioner, leaders and innovators. Find out how the degree will create a solid foundation for entry into a profession with the right skills to ensure that individuals deliver effective care whichever pathway they decide to follow.

The Early Year programmes offer a flexible two-year full-time evening programme at Cardiff, a two-year fast-track flexible programme (at Swansea and Carmarthen) alongside our more traditional three-year daytime route.
For more information and to find the best option for you, chat to our experienced and friendly staff at the virtual taster session.

The taster session is live between 11 yb and 6 yp.


Mae ein rhaglenni Blynyddoedd Cynnar yn darparu dull cynhwysfawr o ymdrin ag anghenion plant, gan gydnabod potensial enfawr plant o gael y cyfleoedd cywir i ffynnu a datblygu.

Bydd y sesiwn blasu ar-lein yn dangos sut mae'r rhaglenni gradd yn paratoi myfyrwyr i ddod yn ymarferwyr adfyfyriol, yn arweinwyr ac arloeswyr. Darganfyddwch sut y bydd y radd yn creu sylfaen gadarn ar gyfer mynediad i broffesiwn sydd yn sicrhau bod unigolion yn darparu gofal effeithiol pa bynnag lwybr y maent yn penderfynu ei ddilyn.

Mae'r rhaglenni Blynyddoedd Cynnar yn cynnig cyfleoedd dysgu hyblyg llawn amser gyda'r nos yng Nghaerdydd, rhaglen carlam hyblyg dwy flynedd (yn Abertawe a Chaerfyrddin) ochr yn ochr â’n llwybr tair blynedd draddodiadol yn y dydd.

I gael mwy o wybodaeth ac i ddod o hyd i'r opsiwn gorau i chi, sgwrsiwch â'n staff profiadol a chyfeillgar yn y sesiwn blasu rhithwir.

Mae'r sesiwn blasu yn fyw rhwng 11 yb a 6 yp.

Suitable For:

Bookings by Teachers for Key Stage 4 (Students aged 14-16)
Bookings by Teachers for Key Stage 5 (Students aged 16-18)
Individuals (Enquiry not required to be through a school)
Parents
Families

Duration:

Short Session

Dates Available:

This event is delivered online on the following date(s):
17th February 2021

Minimum number of students:

1

Get in Touch!:Email Enquiry:

Your Name: 
Your Email Address:
Your School Name (Please include postcode): 
You are:
Your Message: 

I consent to the institution delivering this event to contact me following this enquiry. The institution will be sent the data supplied in this form for this purpose. This is in accordance with the UniTasterDays privacy policy.


Social Sharing:


 
Career Development Institute
Careers England
 
The Education Resources Awards
 
Best use of Tech in Career Development
Shell LiveWIRE Winner
 
Cookie Policy    X